Hygien

Dusch.
Personer med Asperger syndrom kan ha svårt att förstå vikten av personlig hygien och kan därför behöva stöd

Även här är det viktigt att förstå det sociala samspelet där även en bra hygien ingår. Det blir därför extra viktigt att bygga upp tydliga rutiner. Överkänslighet för vissa sinnesintryck gör att det kan upplevas mycket obehagligt att t ex klippa håret eller naglarna. En del kan också uppleva duschstrålen som mycket irriterande.