Skola

Ungdomar i skolarbete.
Personer med Asperger har ibland svårigheter i skolmiljön. Samtidigt har många starka sidor och ofta specialintressen där de har enorma kunskaper.

Pojkars intressen handlar ofta om teknik och naturvetenskap medan flickors specialintressen ofta kan vara inom mer sociala områden som t ex kunskap om film, musik etc. En viktig del av vårt umgänge handlar om att kunna förstå andra människors tankar, känslor och avsikter. Det är något som personer med Asperger syndrom måste ägna mycket tid att lära sig.

En del av problemet ligger i svårigheten att ta hjälp av andra personer för att förstå mycket av det som händer i skolmiljön och klara av de förändringar som krävs. Det fungerar utmärkt på en väl förberedd lektion men det kan uppstå konflikter på rasterna där det ofta händer oväntade saker. Personer med Asperger syndrom har ofta lätt att inhämta faktakunskaper men svårigheterna ligger i kontakten med kamrater och att förstå lärare som inte är tillräckligt tydliga. När lärarna har kunskap om Asperger syndrom kan de hjälpa till mycket bättre och förhindra problem.