Kamrater/Fritid

Flickor som hoppar hopprep.
Miljöer som saknar en tydlig struktur som t ex skolgården kräver extra mycket av personer med Asperger.

Barn med Aspergers syndrom behöver minst lika mycket stöd för att klara kontakten med andra barn och fritidsaktiviteter som de behöver för att klara förskola-/skola. Miljöer med avsaknad av tydlig struktur som en skolgård eller lekplats kräver extra mycket av de färdigheter som barnen med Aspergers syndrom i så stor utsträckning saknar. Samtidigt är mycket av det viktigaste som barnet behöver lära sig möjligt att utveckla i sådana sammanhang.