Kamrater/Fritid

Flickor som hoppar hopprep.
Kamraterna kan ha svårt att hänga med i ditt barns humörsvängningar.

Ibland är ditt barn fullt av energi och fantasi och då kan kamraterna tycka att hon/han är för dominerande. Ibland drar barnet sig undan och har varken energi eller självförtroende. Kamraterna kan då missförstå det hela och tro att de gjort något fel eller att ditt barn inte vill vara tillsammans med dem. Det kan både vara svårt att få kamrater och att behålla dem men tänk på att ditt barns erfarenheter av humörförändringar gör att hon/han kan vara förstående och sätta sig in i andra barns problem.