Ryggsäck ADHD

En diagnos består av flera karakteristiska svårigheter som är så betydande att de innebär en funktionsnedsättning. Alla är vi unika individer och den egenskap som är en svårighet i en situation kan vara en tillgång i en annan. Man är inte ADHD, utan man har vissa svårigheter som ingår i diagnosen. Man kan tänka sig att de svårigheter som ingår i diagnosen är som stenar man bär på i en ryggsäck. Storleken på stenarna varierar och ibland finns det ytterligare stenar, dvs man kan ha flera diagnoser. Det faktum att man behöver bära på dessa stenar gör att man har det svårare att ta sig förbi vissa hinder som man möter på sin väg genom livet.

För ADHD är det problem med impulsivitet, koncentration och överaktivitet som ligger till grund för diagnosen. Det är således detta som man har i sin ryggsäck och som man måste få hjälp med och lära sig att hantera.

Du kan läsa mer om de olika svårigheterna genom att klicka på stenarna i ADHD-ryggsäcken ovan.