Överaktivitet

Överaktivitet

Överaktivitet ingår som ett av kriterierna i diagnosen ADHD. Överaktivitet visar sig i den stora svårigheten att sitta stilla på en plats och ett överdrivet springande, klängande och klättrande. Det är överhuvudtaget svårt att hålla armar och ben stilla och mycket rörelser i hela kroppen. Speciellt uttalat med ett överskott på rörelser är det hos yngre barn men hos äldre tonåringar och vuxna blir det mer av en inre upplevd rastlöshet. Ofta blir det svårt med lugna lekar eller fritidsaktiviteter eftersom barnet är för mycket på gång, pratar för mycket och inte kan vara stilla.