Koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter

Ingår som ett av kriterierna i diagnosen ADHD. Barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter har besvär med att fokusera och hålla uppmärksamheten uppe. Barnen uppfattas som om de inte lyssnar på uppmaningar eller instruktioner. Detta beror inte på att barnet inte förstår eller struntar i det som sägs utan att de inte klarar av att hålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att kunna ta till sig informationen.

Ouppmärksamhet på detaljer leder till slarvfel i skolarbete och liknande uppgifter. Ofta är glömska och att tappa bort viktiga saker ett problem. Det kan röra sig om att man glömmer bort att ta med sig böcker, kläder eller nycklar som man behöver för en senare aktivitet. Det är svårt att planera och organisera så att vardagen och skolan fungerar.

Koncentrationsförmågan varierar ofta kraftigt. Om inte ämnet eller aktiviteten är tillräckligt spännande så räcker koncentrationen ofta bara en kort stund. Det är svårt att hålla fokus och inte bli distraherad av annat i omgivningen.