Information från National Institute of Mental Health

National Institute of Mental Health (NIMH) är världens största forskningsorganisation specialiserad på psykiska sjukdomar.

Som en del av USA:s statliga institut för hälsa, bedriver och finansierar NIMH forskning för att förbättra behandlingen av psykiatriska sjukdomar.

Vi har översatt deras informationsmaterial som är granskat av framstående experter. Materialet kan laddas ner här till höger i svensk och engelsk version.

Materialet riktar sig främst till föräldrar men innehåller bra information även för andra

Läs mer om de senaste resultaten från deras forskning på engelska här