Information från National Institute of Mental Health

National Institute of Mental Health (NIMH) är världens största forskningsorganisation specialiserad på psykiska sjukdomar.

Som en del av USA:s statliga institut för hälsa, bedriver och finansierar NIMH forskning för att förbättra behandlingen av psykiatriska sjukdomar.
Läs mer om de senaste resultaten från deras forskning på engelska här

Materialet nedan riktar sig främst till föräldrar men innehåller bra information även för andra.

Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

En översättning från NIMH

Har ditt barn snabba humörsvängningar? Kanske även extrema beteendeförändringar? Blir barnet för uppvarvat ibland och kanske mycket nedstämd vid andra tillfällen? Påverkar dessa förändringar barnets skola och fritid?

En del barn och tonåringar med de här symtomen kan ha en bipolär sjukdom, ett allvarligt mentalt tillstånd.    

Vad är bipolär sjukdom?
Bipolär sjukdom är ett tillstånd som även kallas manodepressiv sjukdom. Barn med bipolär sjukdom genomgår extrema humörförändringar. Ibland känner de sig mycket glada och uppåt och är mycket mer aktiva än vanligt, det är den maniska fasen. Ibland känner barnen sig mycket ledsna och nedstämda och är betydligt mindre aktiva än vanligt, det är den depressiva fasen.

Bipolär sjukdom är inte samma sak som de normala upp- och nedgångar i humöret som varje barn kan uppleva. Bipolär sjukdom visar sig mycket kraftigare. Sjukdomen kan göra det svårt för barnet att fungera i skolan eller med vänner och familj. Sjukdomen kan även bli farlig, en del unga människor med bipolär sjukdom försöker skada sig själva eller göra självmordsförsök.

Barn och ungdomar med bipolär sjukdom behöver behandling. Med rätt hjälp kan de klara av sina symtom och leva framgångsrika liv.

Vilka utvecklar bipolär sjukdom?
Sjukdomen kan uppstå oavsett ålder, även hos barn och tonåringar. De flesta människor som får bipolär sjukdom utvecklar den i sena tonåren eller som unga vuxna. Sjukdomen är vanligtvis livslång.

På vilket sätt är den bipolära sjukdomen annorlunda hos barn och unga?
När ett barn utvecklar bipolär sjukdom kan den vara av en allvarligare typ än den som uppstår i övre tonåren och i vuxenåldern. Unga med bipolärt syndrom kan ha symtom oftare och svänga i humöret mer frekvent än vuxna med samma sjukdom.

Vad orsakar sjukdomen?
Flera faktorer kan bidra till att utveckla bipolärt syndrom:

Ärftlighet: det finns i familjen. Barn som har en förälder eller syskon med bipolär sjukdom har större risk att få sjukdomen än andra.

Onormal hjärnstruktur och hjärnfunktion

Ångestsyndrom: Barn med ångestsyndrom utvecklar oftare bipolär sjukdom än normalt.

Orsaken till bipolär sjukdom är inte alltid så klar. Forskare letar efter andra möjliga orsaker och riskfaktorer. Denna forskning kanske kan hjälpa läkare att förutse om en person kommer att få bipolär sjukdom. En dag blir det kanske möjligt för läkare att hindra att sjukdomen utvecklas hos en del människor.

Vilka är symtomen vid bipolär sjukdom?
Ditt barn kanske har maniska episoder, depressiva episoder eller blandade episoder. En blandad episod har både maniska och depressiva symtom. Barn och tonåringar med bipolär sjukdom kan ha fler blandade episoder än vuxna med samma sjukdom.

Den extrema humörsvängningen håller i sig en vecka eller två – ibland längre. Under en episod håller symtomen oftast i sig hela dagarna. Humörepisoderna är intensiva. Känslorna är starka och kan medföra extrema förändringar i beteenden och energinivåer.

Barn och tonåringar som har en manisk episod kan:

 • känna sig överdrivet lyckliga och bete sig på ett tokigt sätt som är ovanligt för barnet
 • bli arga väldigt fort
 • prata fort och hoppa från ämne till ämne
 • ha svårt att sova och inte uppleva trötthet
 • ha svårt att förbli fokuserad
 • prata om och tänka på sex mer än vanligt
 • agera riskabelt.

Barn och tonåringar som har en depressiv episod kan:

 • vara väldigt ledsna
 • klaga mycket över smärta, t.ex. magont och huvudvärk
 • sova för lite eller för mycket
 • ha skuld- och värdelöshetskänslor
 • äta för lite eller för mycket
 • ha lite energi och vara ointresserad av roliga aktiviteter
 • fundera på död eller självmord.

Har barn och tonåringar med bipolär sjukdom även andra problem?
Det finns en ganska stor risk för att barnet/tonåringen med bipolär sjukdom har andra problem.

 • Missbruk: både vuxna och ungdomar med bipolär sjukdom löper en risk att missbruka alkohol eller andra droger.
 • ADHD: Barn med bipolär sjukdom och ADHD kan ha problem med att fokusera.
 • Ångestsyndrom, t.ex. separationsångest: barn med bipolär sjukdom och ångestsyndrom kan behöva uppsöka sjukhus oftare än andra med bipolär sjukdom.
 • Annan psykisk sjukdom, t.ex. depression: En del psykiska sjukdomar orsakar symtom som liknar de vid bipolär sjukdom. Informera din läkare om eventuella maniska eller depressiva symtom som ditt barn har.

En del beteendeproblem följer med humörepisoderna. Unga kan utsätta sig för många risker, t.ex. köra för fort eller göra av med för mycket pengar. En del unga med bipolär sjukdom tänker på självmord. Var uppmärksam på varje tecken på självmordstankar. Ta dessa tecken på allvar och kontakta läkare.

Hur diagnostiseras bipolär sjukdom?
En erfaren läkare undersöker barnet/tonåringen noggrant. Det finns inget enkelt blodprov eller någon hjärnundersökning som kan konstatera sjukdomen. I stället frågar läkaren om barnets sinnesstämning och sömnvanor, om barnets ork, energi och beteende. Man vill veta om det finns några medicinska problem i familjen, t.ex. depression eller alkoholism. Läkaren undersöker även om barnets symtom kan orsakas av något annat är bipolär sjukdom.

Hur behandlas bipolär sjukdom?
För närvarande finns det inte någon bot för bipolär sjukdom. Barn/tonåringar behandlas på liknande sätt som vuxna med bipolär sjukdom. Behandlingen hjälper till att kontrollera symtomen, och den fungerar bäst om den får pågå kontinuerligt i stället för att den påbörjas och avslutas med korta intervaller.

1. Medicin: olika typer av mediciner kan hjälpa. Barn svarar på medicinen på olika sätt, därför beror valet av medicin på hur det specifika barnet reagerar på medicinen. En del barn behöver mer än en typ av medicin beroende på att symtomen är komplexa. Ibland behöver man prova sig fram för att hitta den som hjälper bäst.

Barn bör ta så låg dos som möjligt. Det är en bra regel att ”börja lågt och avancera sakta”. Medicinerna kan även ge biverkningar, så det är viktigt att informera läkaren om ni lägger märke till några sådana. Sluta inte medicinera barnet utan läkares ordination. Att plötsligt avbryta medicineringen kan vara farligt och påverka symtomen till det sämre.

2. Terapi: olika typer av psykoterapi eller ”samtalsterapi” kan hjälpa barn med bipolär sjukdom. Terapin kan bidra till att barnet ändrar sitt beteende och hittar nya rutiner. Den kan också bidra till att barnet umgås bättre med vänner och familj. En del terapier inkluderar även familjemedlemmar.

Vad kan man förvänta sig av behandlingen?
Med behandling kan barn och tonåringar bli bättre. Det är bra om läkare, föräldrar och de unga samarbetar. Ibland förändras den bipolära sjukdomen. När det händer måste också behandlingen ändras. Barnet kanske behöver prova en annan medicin och andra behandlingsmetoder. Symtomen kan komma tillbaka efter ett tag, och fler justeringar kan bli nödvändiga. Behandlingen kan ta tid, men att hålla fast vid den hjälper många att minska sina bipolära symtom. Som förälder kan du bidra till att göra behandlingen mer effektiv. Det kan exempelvis innefatta att du för anteckningar över barnets humör, beteende och sömnmönster. Det kan hjälpa både dig och barnet att bättre förstå orsakerna till sjukdomen. Anteckningarna kan också ge viktiga upplysningar till läkaren om hur behandlingen fungerar.

Hur kan jag som förälder hjälpa mitt barn/min tonåring?
Se till att barnet/tonåringen får rätt diagnos och behandling. Om du misstänker att barnet har bipolär sjukdom, se till att ordna en tid för läkarundersökning och berätta om symtomen.

Har ditt barn bipolär sjukdom? Här är några grundläggande saker som kan hjälpa ditt barn:

 • ha tålamod
 • uppmuntra ditt barn att berätta, och lyssna noga på honom/henne
 • ha förståelse för humörsvängningarna
 • se till att ditt barn har roligt
 • se till att ditt barn förstår att behandlingen kan göra att han/hon mår bättre.

 

Hur påverkar sjukdomen föräldrar och familj?
Att ta hand om ett barn eller en tonåring med bipolär sjukdom kan vara stressande även för dig. Du måste klara av humörsvängningar och andra problem, t.ex. häftigt humör och riskfyllda aktiviteter. Det här kan utgöra en utmaning för vilken förälder som helst. Ibland kan din stress påverka dina relationer med andra samt arbetet och fritiden på ett negativt sätt.

När du tar hand om ett barn/en tonåring med bipolär sjukdom måste du även ta hand om dig själv. Om du kan hålla din egen stressnivå i schack så gör du ett bättre arbete, och det inverkar positivt även på hur ditt barn mår.