Mani/Hypomani

Mani/Hypomani

Mani är den ena ytterligheten vid bipolär sjukdom. Under den maniska fasen känner man sig starkt upprymd, får massor av energi och blir uppfylld av idéer som måste genomföras, till vilket pris som helst. Livet rusar på och för omgivningen blir det svårt att hänga med i alla svängar. Det har beskrivits som att ”hjärnan blir som en rak och bilfri motorväg, inga hinder, det är bara att köra på” Rastlöshet, dåligt omdöme och minskat sömnbehov är vanligt förekommande vid mani. Tankarna flyger iväg åt olika håll och personen ger sig in på lustbetonade aktiviteter som kan ge obehagliga konsekvenser (t ex köpgalenskap och sexuella felsteg). Ibland förekommer också irritation och aggressivitet. Manin är så uttalad att vanliga sociala aktiviteter och relationer till andra människor inte fungerar. Ibland förekommer också rent psykotiska symtom, som hallucinationer och vanföreställningar.

Hypomani varar under kortare tid men minst 4 dagar och är tydligt märkbar för omgivningen. Känslan av att känna sig starkare och friskare än vanligt dominerar. Man blir aktiv och driftig och det är inte helt ovanligt att hypomana personer är framgångsrika inom sitt område och blir även beundrade av omgivningen.

När det gäller barn och ungdomar är det vanligare med snabba och häftiga humörsvängningar. Eftersom svängningarna mellan mani/hypomani och depression kan förekomma till och med under samma dag så stämmer inte de diagnoskriterier som tagits fram för vuxna. Utifrån den forskning som pågår håller nya kriterier på att tas fram.