Utveckla starka sidor

Stålman.
Det är viktigt att inte låta sjukdomen ta överhanden vare sig för en själv eller för familjen

Ofta finns en rädsla för att tappa kontroll i samband med nya miljöer och nya aktiviteter. Samtidigt är det ofta ett bra sätt att bli distraherad och få åtminstone en tillfällig lindring från symtomen. Den stimulans som det innebär att ägna sig åt saker som man är bra på och vill utveckla ger ofta också symtomlindring.