Hjälp på vägen vid Tourettes syndrom

Det är viktigt att känna till att tics är relativt vanligt hos förskole-/skolbarn.

Ofta lägger varken barnen själva eller deras kamrater märke till det och då finns det heller ingen anledning att betrakta det som ett problem. Om barnet själv besväras av sina tics eller blir retad för dem finns det anledning att informera om vilken hjälp som finns att få.